ឯកឧត្តម​ស៊ី ជីន​ភីង​បកស្រាយ​ពី​ការប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​គោលការណ៍​អំពី​ការធ្វើដំណើរ​តាម​មាគ៌ា​អភិវឌ្ឍន៍​រួមគ្នា​

339
ចែករម្លែក

ប្រទេស​ចិន​នឹង​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​គោលការណ៍​អំពី​ការធ្វើដំណើរ​តាម​មាគ៌ា​អភិវឌ្ឍន៍​រួមគ្នា​បន្ត​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​បើកចំហ​ដែល​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ដល់​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​និង​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ​ខិតខំ​យ៉ាងសកម្ម​ដើម្បី​អនុវត្តតាម​ទស្សនទាន​ត្រឹមត្រូវ​អំពី​ផល ប្រយោជន៍​ចែករំលែក​គ្នា​អំពី​បទពិសោធន៍​និង​កាលានុវត្តភាព​អភិវឌ្ឍន៍​របស់ខ្លួន​ជាមួយ​បណ្តា​ប្រទេស​នានា​លើ​ពិភពលោក ។​សូម​ស្វាគមន៍​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ធ្វើដំណើរ​តាម​រថយន្ត​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​ប្រទេស​ចិន​ដើម្បី​សម្រេច​នូវ​ការអភិវឌ្ឍន៍​រួមគ្នា​។ ប្រទេស​ចិន​នឹង​បន្ត​រួម​សហការគ្នាជាមួយ​បណ្តា​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍​ផ្តល់​ការគាំទ្រ​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់​លក្ខ​ណៈ​តំណាង​និង​សិទ្ធិ​បញ្ចេញយោបល់​របស់​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍​ក្នុង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​អន្តរជាតិ​។​

(​ដកស្រង់​ចេញពី​សុន្ទរកថា​របស់​ឯកឧត្តម​ស៊ី ជីន​ភីង ដែល​ថ្លែង​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​រដ្ឋសភា​ប៉េ​រូ​នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦)