ឯកឧត្តម ស៊ី​ជីន​ភីង បកស្រាយ​ពី​ការថែរក្សា​អេកូ​-​បរិស្ថាន​

250
ចែករម្លែក

បរិស្ថាន​គឺជា​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាជន​ភ្នំ​បៃតង​គឺជា​ភាពស្រស់ស្អាត​មេឃ​ខៀវ​គឺជា​សុភមង្គល ។​យើង​ត្រូវខិតខំ​យ៉ាង​ពេញទំហឹង​ដើម្បី​ជំរុញ​ការថែរក្សា​ការពារ​អេកូ​-​បរិស្ថាន​ត្រូវការពារ​អេកូ​-​បរិស្ថាន​ដូច​ការពារ​ភ្នែក​អ៊ីចឹង​ត្រូវការពារ​អេកូ​-​បរិស្ថាន​ដូច​ការពារ​ជីវិត​របស់ខ្លួន​។

(​អនុសាសន៍ របស់​ឯកឧត្តម​ស៊ី ជីន​ភីង​នៅពេល​ឯកឧត្តម​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​នៃ​តំណាង​ខេត្ត​ជាំ​ង​ស៊ី​នៅ​ថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥)