៤​នាក់​ស្លាប់ មួយចំនួន​ជាប់​ក្នុង​អគ្គិភ័យ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ហ្វីលីពីន​

1362
ចែករម្លែក

អគ្គិភ័យ​មួយ​បានកើត​ឡើង​នៅ​សណ្ឋាគារ​មួយ​នៅក្នុង​រដ្ឋធានី​ម៉ានីល​របស់​ហ្វីលីពីន​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ ដោយ​សម្លាប់​មនុស្ស​៤​នាក់​​និង​ធ្វើអោយ​ជាប់​មនុស្ស​ជាច្រើន​នាក់​នៅ​ជា​ន់ទី​៥​របស់​វា​។​

​មន្ត្រី​ហ្វីលីពីន​ម្នាក់​បាន​ប្រាប់​វិទ្យុ​មួយ​ថា មនុស្ស​ប្រហែល​២០​នាក់​ជាប់​នៅក្នុង​សណ្ឋាគារ​Manila Pavilion Hotel​។​

​គេ​នៅ​មិនទាន់​ដឹង​ភ្លាម​ទេ ថា​អគ្គិភ័យ​នេះ​បណ្តាលមកពី​អ្វី​៕