​ចាប់ចោរ​ឆក់​នៅ​ម្ដុំ​ផ្សារ​ថ្មី​ត្រូវបាន​ប្រជា​ពលរ​ដ្ធ​លេង​ម៉ា​ចាស់ដៃ

916
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់​៖

​ចាប់ចោរ​ឆក់​នៅ​ម្ដុំ​ផ្សារ​ថ្មី​ត្រូវបាន​ប្រជា​ពលរ​ដ្ធ​លេង​ម៉ា​ចាស់ដៃ​រួច​ប្រគល់អោយ​សម្ថ​កិច្ច​ប៉ុស្ដិ៍​ផ្សារ​ថ្មី​១​ក្នុង​ខណ្ឌដូនពេញ ។ ម៉ា​រ៉ា​

ផ្សាយផ្ទាល់៖ចាប់ចោរឆក់នៅម្ដុំផ្សារថ្មីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ធលេងម៉ាចាស់ដៃរួចប្រគល់អោយសម្ថកិច្ចប៉ុស្ដិ៍ផ្សារថ្មី១ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ ។ ម៉ារ៉ា

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Monday, March 19, 2018