​ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

1913
ចែករម្លែក

​ការផ្សាយ​របស់​វិទ្យាស្ថាន​ភាសា ជាតិ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (​ពុទ្ធ​សក​-​រាជ ២៥៤៨ គ្រិស្តសករាជ​២០០៥)​ ​
-​ប្រាសាទរាជស្តេចខាងជើង​
-​ប្រាសាទរាជស្តេចខាងត្បូង​
-​ប្រាសាទរុង​
-​ប្រាសាទរូបអារក្ស​
-​ប្រាសាទរ៉ូ​
-​ប្រាសាទរោង​
-​ប្រាសាទលលៃ​
-​ប្រាសាទលាក់នាង​
-​ប្រាសាទ​ល្យុ​ក​
-​ប្រាសាទ​ល្យុ​ក​ស្វាយ​
-​ប្រាសាទ​ល្យុ​ក​ស្មុ​ច​
-​ប្រាសាទ​ល្យុ​ក​អម្ពិល​
-​ប្រាសាទល្បើកព្រៃ​
-​ប្រាសាទល្បើករុន​
-​ប្រាសាទល្ហុងស្រុក​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​កំពង់ព្រះ​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​កំពែង​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​ក្រឡា​ញ្ញ់​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​ខ្នាត​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​គុក​ស្រឡៅ​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​គោ​ជ្រៀត​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​ចាស់​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​ចំណាំ​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​តានី​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​ត្នោតជុំ​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​នគរ ឬ នគរ បា​ជ័យ​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​បា​ដុម​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​បារាយណ៍​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​បា​ធាតុ​
-​ប្រាសាទ​វត្ត​បា​សែត​ ៕ ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ​វចនានុក្រម​អក្ខរាវិរុទ្ធ​នៃ​ភាសា​ខ្មែរ​