​បរិមាណ​ផ្កា​ស្រស់​ខេត្ត​យូ​ណាន​ជាប់​លំដាប់​លេខ ១ នៅ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​រយៈពេល ២៥ ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា​

369
ចែករម្លែក

តាម​ទិន្នន័យ​ដែល​ប្រកាស​ដោយ​មន្ទីរ​កសិកម្ម និង​ជនបទ​ខេត្ត​យូ​ណាន​នៅពេល​ចុង ក្រោយ​បានឱ្យដឹងថា គិត​មកដល់​ឆ្នាំ ២០១៨ បរិមាណ​ផ្កា​ស្រស់​ខេត្ត​យូ​ណាន​បាន ជាប់​លំដាប់​លេខ ១ នៅ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​រយៈពេល ២៥ ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា ។ វិស័យ​ផ្កា​ស្រស់ របស់​ខេត្ត​យូ​ណាន​កំពុង​រីកចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស និង​ប្រកបដោយ​ភាព​ពិពិធ​កម្ម រួមមាន​ផ្កា​ស្រស់​សម្រាប់​ហូប ផ្កា​សម្រាប់​គយគន់ និង​ផ្កា​ជា​វត្ថុធាតុដើម​សម្រាប់ កែច្នៃ​ជាដើម ៕