​បាល់ទាត់​ដើម្បី​ចែករំលែក​ក្តី​ស្រឡាញ់​តាមរយៈ​កីឡា​បានបញ្ចប់​នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​

168
ចែករម្លែក