​បុក​ស្លាប់​នៅ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣​សង្កាត់​ចោមចៅ​៣​ខណ្ឌ​ពោ​ធ៍​សែន​ជ័យ

1102
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់​៖ ថ្ងៃទី​៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ​២០១៨

​បុក​ស្លាប់​នៅ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣​សង្កាត់​ចោមចៅ​៣​ខណ្ឌ​ពោ​ធ៍​សែន​ជ័យ ។ ម៉ា​រ៉ា​

ផ្សាយផ្ទាល់៖ ថ្ងៃទី៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨បុកស្លាប់នៅផ្លូវជាតិលេខ៣សង្កាត់ចោមចៅ៣ខណ្ឌពោធ៍សែនជ័យ ។ ម៉ារ៉ា

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, April 5, 2018