​ឯកឧត្តម ស៊ី ជីន​ភីង បកស្រាយ​ពី​ការការពារ​អេកូ​-​បរិស្ថាន​

369
ចែករម្លែក

​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីន​ភីង បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​កិច្ច ប្រជុំ​ស្តីពី​ការការពារ​អេកូ​-​បរិស្ថាន​ទូទាំងប្រទេស​ចិន​ថា ទឹក​បៃតង និង​ភ្នំ​បៃតង​គឺ ជា​ភ្នំ​មាស និង​ភ្នំ​ប្រាក់ ។ យើង​ត្រូវ​អនុវត្តតាម​ទស្សនៈ​អភិវឌ្ឍន៍​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ច្នៃ ប្រឌិត​ថ្មី សម្របសម្រួល មាន​ពណ៌​បៃតង បើកទូលាយ និង​ចែករំលែក​គ្នាព​ន្លឿ​ន​ការ បង្កើត​ស្ថានការណ៍​ទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ​ឧស្សាហកម្ម របៀប​ផលិតកម្ម និង​របៀប​រស់នៅ សម្រាប់​ការ​សម្ចៃ​ធនធាន និង​ការពារ​បរិស្ថាន ដើម្បី​ទុកពេល និង​ចន្លោះ​ឱ្យ​អេកូ -​ធម្មជាតិ​មាន​ភាពល្អប្រសើរ​ឡើងវិញ ៕