ប​ណ្ណ​សារ​ប្រចាំខែ​: July 2017

ការចិញ្ចឹម​បង្កង​ក្នុង​ស្រះ​អាច​ទទួលផល​ពី​២០០ ទៅ ៤០០​គីឡូក្រាម​ក្នុង​ទ្រង់​ទាយ​តួច​

(​ភ្នំពេញ)៖ ការចិញ្ចឹម​បង្កង​ដើម្បី​ឲ្យ​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​គឺ​ចាំបាច់​ត្រូវយក​ចិ​ត្ដ​ទុកដាក់​លើក​ត្ដា​សំខាន់​៣​យ៉ាង ដូចជា​ការរៀបចំ​ស្រះ ការគ្រប់គ្រង​គុណភាព​ទឹក និង​ការ ផ្ដល់​ចំណី ។ នេះ​បើ​យោងតាម​ប្រភព ពី​...

ទិវា​ឯករាជ្យ​ជាតិ នៃ សាធារណរដ្ឋ ម៉ា​ដា​ហ្គា​ស្កា​

(​ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋាភិបាល និង ប្រជាពលរដ្ឋ ម៉ា​ដា​ហ្គា​ស្កា ប្រារព្ធ​ទិវា​ឯករាជ្យ​ជាតិ របស់​ពួកគេ​នៅ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ដើម្បី រំលឹក​ដល់​ថ្ងៃ​ដែល​ពួកគេ​ទទួលបាន​ឯករាជភាព​ពី បារាំង កាលពី​ឆ្នាំ ឆ្នាំ ១៩៦០ ប...

MOST POPULAR

HOT NEWS