ប​ណ្ណ​សារ​ប្រចាំខែ​: September 2017

ទឹកជំនន់ និង​គ្រោះរាំងស្ងួត ស្ទើរតែ​រៀងរាល់ឆ្នាំ ធ្វើឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ពីរ​ស្រុក ជួប​ការលំបាក​

ដោយ​៖ ទេព មង្គល​/ភ្នំពេញ​៖ ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​បង្ក​ឲ្យ​កើតមានឡើង នូវ​ទឹកជំនន់ និង​គ្រោះរាំងស្ងួត ស្ទើរតែ​រៀងរាល់ឆ្នាំ នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា​។ ជាក់ស្តែង ប្រជាកសិករ ចំន...

MOST POPULAR

HOT NEWS