អត្ថបទប្រចាំ​ថ្ងៃ​: September 20, 2018, 6:44 AM

​អាជ្ញាធរ​ជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​១៦៨​គ្រួសារ​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ទឹកទន្លេ​ឡើង​លិច​ផ្ទះ​

​ដោយៈ​សន​សក្តា​/​កំពង់ឆ្នាំងៈ​អាជ្ញាធរ​ស្រុក​បរិបូរណ៍ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​បាន​ជម្លៀស​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​១៦៨​គ្រួសារ​ទៅកាន់​ទីទួល​សុ​វត្តិភាព​ដោយសារ​ទឹកទន្លេ​នៅតែ​បន្ត​ឡើង​បណ្តាលឱ្យ​លិច​ភូមិស្ថាន​និង​ផ្ទះ​...

MOST POPULAR

HOT NEWS