អត្ថបទប្រចាំ​ថ្ងៃ​: September 6, 2019, 6:37 AM

ថ្ងៃទី​៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩

​ឆ្នាំជូត​ ​រាសី​ស្រុតចុះ​។ នៅថ្ងៃនេះ​ដោយសារ​ដួង​រាសី​ស្រុតចុះ ហេតុនេះ​ការប្រកប​ការងារ អ្វី​មិនសូវ​ឆ្លើយតប​ដូច​សេចក្តីប្រាថ្នា​ទេ​គឺ​ផល​បាន​ត្រឡប់មកវិញ​យ៉ាងច្រើន ៤០-៦០ ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ​។​ក្រៅពីនេះ​ការប...

MOST POPULAR

HOT NEWS