អត្ថបទប្រចាំ​ថ្ងៃ​: September 10, 2019, 6:52 AM

កំណែទម្រង់​ប្រឡង​បាក់​ឌុប គួរតែ​ជា​គំរូ​មួយ​

​លទ្ធផលនៃ​ការប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឬ បាក់​ឌុប ឆ្នាំ​២០១៩ នេះ ត្រូវបាន​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ ថា មាន​បេក្ខជន​ប្រឡង​ជាប់ ចំនួន ៧៩.០៥២ នាក់ ...

MOST POPULAR

HOT NEWS