អត្ថបទប្រចាំ​ថ្ងៃ​: March 17, 2020, 7:50 AM

បារាំងប្រាប់ប្រជាជនឱ្យនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីពន្យឺតការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូរ៉ូណា

បារាំងនិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទទី១៦មីនាថា ខ្លួននឹងធ្វើតាមបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក្នុងការឃាត់ឃាំងអ្នកស្រុកភាគច្រើនឱ្យនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ ខណៈសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាបិទព្រំដែ...

MOST POPULAR

HOT NEWS