4981
ចែករម្លែក

​ធម្មតា​ការពិន័យ​មិនជា​ស្រាល​ទេ​សំរាប់​សិស្ស​ទាហាន​ប៉ូលិស​ដែល​រំលោភច្បាប់ គឺ​លួ​ចលប​ជក់បារី​នៅក្នុង​បន្ទាយ​។​

​រូប​វីដេអូ​បង្ហាញ មេទាហាន​ដាក់ពិន័យ​កូនទាហាន​អោយ​អា​វ៉ង់​ខណៈ​ជក់បារី​ជាច្រើន​ដើម​នៅក្នុង​មាត់​ជាហេតុ​នាំអោយ​ពួកគេ​ម្នាក់ៗ​ឈ្លក់​ធ្វើ​មុខ​ស្មេញ​គួរអោយ​​អាណិត​ផង​ចង់​សើច​ផង​។​

​ក្រោយ​ពិន័យ​បែបនេះហើយ កូនទាហាន​ដែល​តែងតែ​លួច​ជក់បារី​ក្នុង​បន្ទាយ​ស្បថ​ឈប់​ជក់​រហូត​៕