អ្នករត់​តុ​ចេះ​ចិន, អ្នករត់​តុ​ចេះ​ចិន, មេការ | ភោជនីយដ្ឋាន​


Company: ភោជនីយដ្ឋាន​

Job Location: ត​ព្រះសីហនុ

​ផុតកំណត់:ថ្ងៃទី 21 មីនា 2017

Job Description:

ភោជនីយដ្ឋាន​យើងខ្ញុំ ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គ​លិ​ក​ដូចខាងក្រោម​:
- អ្នករត់​តុ​ចេះ​ចិន ចំនួន ៥​នាក់ ភេទ​ស្រី​អាយុ​១៧-៣០ ប្រាក់ខែ ៤០០​ដុល្លារ​
- អ្នករត់​តុ​ធម្មតា ចំនួន ៦​នាក់ ភេទ​ស្រី ប្រាក់ខែ ១៨០ ដុល្លារ​
- មេការ ចំនួន ២​នាក់ ទាំង​ពីរភេទ ត្រូវ​ចេះ​ភាសា​ចិន ប្រាក់ខែ ៨០០​ដុល្លារ​

​កន្លែងធ្វើការ​: ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទល់មុខ​សាលារៀន​ចិន​កាំ​ង​ហួរ

How to apply:

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ 016 603 636 (​ខ្មែរ ចិន​)/ 066 536 126 (​ចិន​) Email: staffkhh@gmail.com

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Email: ads@rasmeinews.com

670px X 100px