ការិយាល័យនិពន្ធ 012 813 366, 016 970 962

ជាវកាសែត - ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - ទំនាក់ទំនង

Ads1111
Home-sale

ការិយាល័យនិពន្ធ 012 813 366, 016 970 962របាយការណ៍​សរុប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសម្រួល​ដល់​ពលករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

​ដោយ ៖វិបុល ថ្ងៃទី 11 មករា 2017 ម៉ោង 02:50:PM

(​ភ្នំពេញ​) ៖ ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ បានបង្ហាញ​របាយការណ៍សរុប​របស់ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការងារ​សម្រួល​ដល់​ពល​ករនិង​ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅ​ប្រទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦​កន្លងទៅនេះ​។​

​តាម​របាយការណ៍​នេះ បាន​បង្ហាញថា យ៉ាងហោចណាស់​មាន​ប្រទេស​ចំនួន​១៤ដែល​ពលករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរធ្វើការនិង​រស់នៅ​ទីនោះ ហើយ​ត្រូវបាន​សម្រួល​ឱ្យ​ត្រឡប់មកវិញ​។​

សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​នៃ​របាយការណ៍​នេះ ៖

របាយការណ៍​សរុប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសម្រួល​ដល់​ពលករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

របាយការណ៍​សរុប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសម្រួល​ដល់​ពលករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

របាយការណ៍​សរុប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសម្រួល​ដល់​ពលករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

របាយការណ៍​សរុប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសម្រួល​ដល់​ពលករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

របាយការណ៍​សរុប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសម្រួល​ដល់​ពលករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦


ហាមយកអត្ថបទពី វេបសាយ www.rasmeinews.com ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ

Apple Google

320


ដំណឹងថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ

Bbkkkll

បុកល្ហុង​បង្គា​ស្រស់​

ថ្ងៃទី 17 មករា 2017 ម៉ោង 10:49:AM

សន្តិសុខសង្គម