កូ​វីដ ១៩ នៅ​កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៧ មេសា ៖ ឆ្លង​ថ្មីម្នាក់ ជាសះស្បើយ ៥ នាក់​

135
ចែករម្លែក

ដោយៈ មេសា​/​ភ្នំពេញៈ សេចក្តីប្រកាស​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល អំពី​ស្ថានភាព​ទូទៅ នៃជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ កម្ពុជា នាព្រឹក​ថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ អះអាងថា ៖ អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី១ នាក់ ជាសះស្បើយ៥ នាក់ ដែល​ចំនួន​នេះធ្វើឱ្យ​អ្នក​ដែល​រកឃើញថា​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ នៅ​កម្ពុជាសរុប ១១៥ នាក់ , ជាសះស្បើយកើនឡើង​ដល់ ៥៨ នាក់ ស្មើនឹង ៥០,៤៣ ភាគរយ នៃចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប , អ្នក​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល ៥៧ នាក់ ៕ Kh/Ha