គន្លឹះ​កាត់បន្ថយ​ការចម្លង​វីរុស​នៅ​កន្លែង​ការងារ​

180
ចែករម្លែក

ចូរ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​និ​យោ​ជិ​ក​ដែលមាន​ជំងឺ​ស្នាក់​នៅផ្ទះ​យ៉ាងសកម្ម ៖

​បុគ្គលិក​ដែលមាន​រោគសញ្ញា (​ឧទាហរណ៍​គ្រុនក្តៅ ក្អក ឬ​ដង្ហើម​ខ្លី​) គួរតែ​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក គ្រប់គ្រង​របស់​ពួកគេ ហើយ​ស្នាក់​នៅផ្ទះ​។ បុគ្គលិក​ដែល​ឈឺ គួរតែ​ធ្វើតាម​ជំហាន​ដែល ណែនាំ​ដោយ​ក្រសួង និង​វេជ្ជបណ្ឌិត​ជំនាញ​។ និ​យោ​ជិ​ក​មិនគួរ​វិល​ត្រឡប់មក​ធ្វើការ​វិញ​ទេ ដរាបណា​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​នៃ​ការបញ្ឈប់​ភាព​នៅ​ដាច់ដោយ ឡែក​ផ្ទះ​ត្រូវបាន​ឆ្លើយតប​ដោយ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​អ្នកផ្តល់​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព និង​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រដ្ឋ និង​មូលដ្ឋាន​។​ និ​យោ​ជិ​ក​ដែលមាន​សុខភាព​ល្អ ប៉ុន្តែ​មាន​សមាជិកគ្រួសារ​ដែល​ឈឺ​នៅផ្ទះ​ជាមួយ​កូ​វីដ​-១៩ គួរតែ​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នកគ្រប់គ្រង​របស់​ពួកគេ​ហើយ​អនុវត្តតាម​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ដែល​បាន ណែនាំ​។​

​កំណត់​ទីកន្លែង និង​របៀប​ដែល​បុគ្គលិក​អាច​ត្រូវបាន​ប៉ះពាល់​វិ​រុស​នៅ​កន្លែងធ្វើការ ៖

​តាមដាន​ព័ត៌មាន​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល​អំពី​ការវិវត្ត​នានា ចំពោះ​ទីកន្លែង និង​ការឆ្លង​វីរុស​ត្រូវ​ដឹងថា​និ​យោ​ជិ​ក​ខ្លះ​អាចមាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​ចំពោះ​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដូចជា​មនុស្ស​ចាស់ និង​អ្នកដែលមាន​ជំងឺ​ប្រចាំកាយ​រ៉ាំរ៉ៃ​។​ពិចារណា​កាត់បន្ថយ​ការទំនាក់ទំនង​ផ្ទាល់​រវាង​និ​យោ​ជិ​ក​ទាំងនេះ ឬ​ចាត់ចែង​ការងារ​ការងារ​ដែល​អ​នុ​ញ្ញាត​ឱ្យ​ពួកគេ​រក្សា​ចម្ងាយ​ពីរ​ម៉ែត្រ​ពី​បុគ្គលិក​ផ្សេង អតិថិជន និង​ភ្ញៀវ​ដទៃទៀត ឬ​ធ្វើ​ទំនាក់ទំនង​តាម​ទូរស័ព្ទ ប្រសិនបើ​អាច​។ ពិចារណា​លើ​ការធ្វើការ តាម​អន​ឡាញ ឬ​នៅផ្ទះ បើ​អាច​៕ ដោយៈ health.com.kh