ចរាចរ​កំពុង​កកស្ទះ​ខ្លាំង នៅ​ចំណុច​ផ្លូវបំបែក​បា​គូ លើ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​២១៧ (​ចំការ​ដូង​)

1374
ចែករម្លែក

ចរាចរ​កំពុង​កកស្ទះ​ខ្លាំង នៅ​ចំណុច​ផ្លូវបំបែក​បា​គូ លើ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​២១៧ (​ចំការ​ដូង​) ក្នុង​ខណ្ឌដង្កោ​

ចរាចរ​កំពុង​កកស្ទះ​ខ្លាំង​ នៅ​ចំណុច​ផ្លូវ​បំបែក​បាគូ​ លើ​កំណាត់​ផ្លូវ​ជាតិ​២១៧​ (ចំការដូង)​ ក្នុង​ខណ្ឌ​ដង្កោ

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Tuesday, July 24, 2018