ចាំមើល​ចាប់​អ្នកលក់​សត្វព្រៃ​នៅ​ផ្សារ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​បាន​អត់​ថត​បាន​ជាក់ស្ដែង

774
ចែករម្លែក

ចាំមើល​ចាប់​អ្នកលក់​សត្វព្រៃ​នៅ​ផ្សារ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​បាន​អត់​ថត​បាន​ជាក់ស្ដែង ។​

ចាំមើលចាប់អ្នកលក់សត្វព្រៃនៅផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអត់ថតបានជាក់ស្តែង។(រូបភាពផ្ញើមកពីមិត្តហ្វេសប៊ុក)។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Sunday, May 13, 2018