ប្រឡង​ល្ពៅ​យក្ស​នៅ​ក្រុង អុង​តា​រី​យ៉ូ ប្រទេស​កាណាដា​

373
ចែករម្លែក

​ប្រជាជន​មើល​ផ្លែ​ល្ពៅ​ធំៗ ក្នុងអំឡុង​ការប្រឡង​ល្ពៅ​យក្ស ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ក្រុង​អុង​តា​រី​យ៉ូ ប្រទេស​កាណាដា​កាលពី​ថ្ងៃ​៥​តុលា​៕