សត្វ​កណ្តុ​កំពុងមាន​ហាងឆេង​ប្រមូល​ទិញ​ពី​ខេត្តកំពង់ចាម​ទៅ​វៀតណាម

1151
ចែករម្លែក

សត្វ​កណ្តុ​កំពុងមាន​ហាងឆេង​ប្រមូល​ទិញ​ពី​ខេត្តកំពង់ចាម​ទៅ​វៀតណាម​៕ ដោយ​៖​សុខុម​

សត្វកណ្តុកំពុងមានហាងឆេងប្រមូលទិញពីខេត្តកំពង់ចាមទៅវៀតណាម៕ ដោយ៖សុខុម

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, April 6, 2018