​បង្ហាញ​ពី​សម្រស់​ស្អាត​ថ្មី​របស់​ផ្កា​យូ​ន​ណាន​

353
ចែករម្លែក

ក្នុងអំឡុងពេល​ពីថ្ងៃ​ទី ១២ ដល់ទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ពិព័រណ៍​ផ្កា​អន្តរជាតិ​ក្រុង​គុន​មីង​ប្រទេស​ចិន​លើក​ទី ២០ បានរៀបចំ​នៅ​ក្រុង​គុន​មីង ។ សហគ្រាស​ផ្កា​ស្រស់​ចិន​ចំនួន​ជាង ៤០០ និង​សហគ្រាស​បរទេស​ចំនួន ៤៧ នៃ​ប្រទេស​ចំនួន ១៨ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិព័រណ៍​នេះ ។ ផ្កា​ស្រស់​រាប់ម៉ឺន​មុខ​បាន​ត្រូវដាក់​តាំងពិព័រណ៍​ក្នុង​ពិព័រណ៍​នេះ ៕
​ដោយ យ៉ាង ជឹ​ង​