កម្លាំង​នគរបាល​នៃ​មន្ទីរ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្ហាញមុខ​ខ្មែរ​ម្នាក់​និង​ឡាវ​ម្នាក់ ករណី​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ជាង​២​គីឡូក្រាម

1001
ចែករម្លែក

កម្លាំង​នគរបាល​នៃ​មន្ទីរ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្ហាញមុខ​ខ្មែរ​ម្នាក់​និង​ឡាវ​ម្នាក់ ករណី​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ជាង​២​គីឡូក្រាម មុន​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែកញ្ញា នេះ​

កម្លាំង​នគរបាល​នៃមន្ទីរ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ បង្ហាញ​មុខ​ខ្មែរ​ម្នាក់​និង​ឡាវ​ម្នាក់​ ករណី​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ជាង​២គីឡូក្រាម​ មុន​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៣​ ខែ​កញ្ញា​ នេះ

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Saturday, September 22, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម