​មហាវិថី​ឈ្នះ​ឈ្នះ ​(​លី​យុង​ផាត់​)​ មាន​ទឹកភ្លៀង​លិច​បែបនេះ​តាំងពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ចុងខែ​កញ្ញា​មកដល់​ថ្ងៃ​ច​ន្ទ័​ទី​១​ខែតុលា​

1646
ចែករម្លែក

ផ្ញើជូន រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​លោកនាយក មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ជ្រាប​និង​មាន​វិធានការ​។​

​មហាវិថី​ឈ្នះ​ឈ្នះ​(​លី​យុង​ផាត់​)​មាន​ទឹកភ្លៀង​លិច​បែបនេះ​តាំងពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ចុងខែ​កញ្ញា​មកដល់​ថ្ងៃ​ច​ន្ទ័​ទី​១​ខែតុលា​ហើយ ផ្លូវ​ដែលមាន​រថយន្ត​ធំ​ដឹក​ធ្ងន់​ឆ្លងកាត់​ដ៏​មមាញឹក​នៅតែ​មានទឹក​លិច បែបនេះ​ដដែល ។​

ផ្ញើជូន រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកនាយក មន្ទីរសាធារណការរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីជ្រាបនិងមានវិធានការ។មហាវិថីឈ្នះឈ្នះ(លីយុងផាត់)មានទឹកភ្លៀងលិចបែបនេះតាំងពីថ្ងៃសុក្រចុងខែកញ្ញាមកដល់ថ្ងៃចន្ទ័ទី១ខែតុលាហើយ ផ្លូវដែលមានរថយន្តធំដឹកធ្ងន់ឆ្លងកាត់ដ៏មមាញឹកនៅតែមានទឹកលិចបែបនេះដដែល ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Sunday, September 30, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម