រណ្តៅ​ដី​ដែល​គេ​ជីក​ដឹក​ចេញ​កាន់​ជ្រៅ​លើសពី​បួន​ម៉ែត្រ​ហើយ​នេះ​គឹ​នៅ​បឹង​កប់​ស្រូវ

1777
ចែករម្លែក

រណ្តៅ​ដី​ដែល​គេ​ជីក​ដឹក​ចេញ​កាន់​ជ្រៅ​លើសពី​បួន​ម៉ែត្រ​ហើយ​នេះ​គឹ​នៅ​បឹង​កប់​ស្រូវ ។ សកម្មភាព​ជីក​កាយ​មាន​ជម្រៅ​ដល់​ភូមិ​ប្រែ​ត​ហើយ​តែ​គេ​មិនឃើញ​មាន​មន្ត្រី​របស់​ស្ថាប័ន ពាក់​ព​ន្ធ័​ណាមួយ​ចុះទៅ​ពិនិត្យមើល​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​ទេ​។​

​មើល​ហើយ​ពិចារណា​ចុះ​យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?​

រណ្តៅដីដែលគេជីកដឹកចេញកាន់ជ្រៅលើសពីបួនម៉ែត្រហើយនេះគឹនៅបឹងកប់ស្រូវ ។ សកម្មភាពជីកកាយមានជម្រៅដល់ភូមិប្រែតហើយ តែគេមិនឃើញមានមន្ត្រីរបស់ស្ថាបន័ពាក់ពន្ធ័ណាមួយចុះទៅពិនិត្យមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសទេ។មើលហើយពិចារណាចុះយ៉ាងម៉េចដែរ ?ណា

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Wednesday, October 24, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម