ខ្យែ​ភាពយន្ត​រឿង «​ព្រលឹង​ក្បាច់ល្បុក្កតោ​» បានចាប់ផ្តើម​ថត​នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨

1374
ចែករម្លែក

ខ្យែ​ភាពយន្ត​រឿង «​ព្រលឹង​ក្បាច់ល្បុក្កតោ​» បានចាប់ផ្តើម​ថត​នៅថ្ងៃនេះ បន្ទាប់ពី​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​ក្រុង​ពាលី​ថត​ខ្សែភាពយន្ត​រឿង «​ព្រលឹង​ក្បាច់ល្បុក្កតោ​» កាល​រសៀល ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ ក្លឹប​ក្បាច់គុន​ល្បុក្កតោ​ខ្មែរ ស្ថិតនៅ​ក្នុងភូមិ​ឃ្លាំងប្រាក់ សង្កាត់​ប្អេ​រ ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង​។​

ខ្យែ​ភាពយន្ត​រឿង «​ព្រលឹង​ក្បាច់ល្បុក្កតោ​» បានចាប់ផ្តើម​ថត​នៅថ្ងៃនេះ​

ខ្យែ​ភាពយន្ត​រឿង «​ព្រលឹង​ក្បាច់ល្បុក្កតោ​» បានចាប់ផ្តើម​ថត​នៅថ្ងៃនេះ បន្ទាប់ពី​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​ក្រុង​ពាលី​ថត​ខ្សែភាពយន្ត​រឿង «​ព្រលឹង​ក្បាច់ល្បុក្កតោ​» កាល​រសៀល ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ ក្លឹប​ក្បាច់គុន​ល្បុក្កតោ​ខ្មែរ ស្ថិតនៅ​ក្នុងភូមិ​ឃ្លាំងប្រាក់ សង្កាត់​ប្អេ​រ ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង​។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Sunday, November 11, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ