ភេទ​ទី​បី​ម្នាក់​តូចចិត្ត​និង​សង្សារ​មាន​ថ្មី​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​

1694
ចែករម្លែក

​បុរស​ភេទ​ទី​៣​ម្នាក់​តូចចិត្ត​និង​សង្សា​មាន​ថ្មី​សុខចិត្ត​បញ្ចប់ជីវិត​ដោយ​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន ក៏​ព្រោះតែ​ឈឺចិត្ត​ចនឹង​និង​សង្សា​ន​មាន​ថ្មី​។​ករណី​អត្តឃាត​នេះ​បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​ស្ថិត​តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​លេខ​១០៣​សង្កាត់​ផ្សារ​ចាស់​ខណ្ឌដូនពេញ​កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ ។​

ភេទ​ទី​បី​ម្នាក់​តូចចិត្ត​និង​សង្សារ​មាន​ថ្មី​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​

បុរស​ភេទ​ទី៣​ម្នាក់​តូចចិត្ត​និង​សង្សា​មាន​ថ្មី​សុខចិត្ត​បញ្ចប់ជីវិត​ដោយ​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន ក៏​ព្រោះតែ​ឈឺចិត្ត​ចនឹង​និង​សង្សា​ន​មាន​ថ្មី​។​ករណី​អត្តឃាត​នេះ​បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​ស្ថិត​តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​លេខ​១០៣​សង្កាត់​ផ្សារ​ចាស់​ខណ្ឌដូនពេញ​កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ ។​

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Wednesday, November 14, 2018