ភាពយន្ត​ស៊ើបអង្កេត​លាតត្រដាង​ឆ្លាម​ដល់​ទៅ​១៥០​លាន​ក្បាល​ត្រូវបាន​សម្លាប់​ក្នុង​១​ឆ្នាំ​

1235
ចែករម្លែក

ភាពយន្ត​ស៊ើបអង្កេត​លាតត្រដាង​ឆ្លាម​ដល់​ទៅ​១៥០​លាន​ក្បាល​ត្រូវបាន​សម្លាប់​ក្នុង​១​ឆ្នាំ​