គយ​ចល័ត​តាម​ចាប់​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​និង​លេខខ ម​បាន​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដើម្បី​ចាត់ការ​តាម​នីតិវិធី​…​

1009
ចែករម្លែក

គយ​ចល័ត​តាម​ចាប់​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​និង​លេខខ ម​បាន​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដើម្បី​ចាត់ការ​តាម​នីតិវិធី​…​

 

គយចល័តតាមចាប់រថយន្តចង្កូតស្តាំនិងលេខខ មបានចំនួនបីគ្រឿងដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី

គយចល័តតាមចាប់រថយន្តចង្កូតស្តាំនិងលេខខ មបានចំនួនបីគ្រឿងដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Tuesday, November 27, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម