ករណី​បង្ក្រាប​រថយន្ដ​ដឹកឈើ​ប្រណីត​នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​កាលពី​ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ 2018​

693
ចែករម្លែក

ករណី​បង្ក្រាប​រថយន្ដ​ដឹកឈើ​ប្រណីត​នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​កាលពី​ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ​ឆ្នាំ 2018​

ករណីបង្ក្រាបរថយន្ដដឹកឈើប្រណីតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Saturday, December 1, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម