សមត្ថកិច្ច​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ឃាត់​រថយន្ត​ដឹកឈើ​បី​គ្រឿង​រួច​ដោះលែង​វិញ​

1255
ចែករម្លែក

សមត្ថកិច្ច​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ឃាត់​រថយន្ត​ដឹកឈើ​បី​គ្រឿង​រួច​ដោះលែង​វិញ​។ ថ្ងៃទី​១​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៨​។​

 

សមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងឃាត់រថយន្តដឹកឈើបីគ្រឿងរួចដោះលែងវិញ។ថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Sunday, December 2, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម