សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តល់​អា​នុ​សាសន៍​សំខាន់ៗ​៨​ចំនុច​ក្នុង​ពិធី​បិទ​សន្និបាត​ត្រួតពិនិត្យ ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៨

965
ចែករម្លែក
  • 49
    Shares

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តល់​អា​នុ​សាសន៍​សំខាន់ៗ​៨​ចំនុច​ក្នុង​ពិធី​បិទ​សន្និបាត​ត្រួតពិនិត្យ ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៨ និង​លើក​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៩ របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩​។ ជាពិសេស​រឿង EBA ៕​

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តល់អានុសាសន៍សំខាន់ៗ ៨ចំនុចក្នុងពិធីបិទសន្និបាតត្រួតពិនិត្យការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩។ ជាពិសេសរឿង EBA ៕

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Sunday, February 17, 2019