អ្នក​យល់​យ៉ាងម៉េច​ដែរ​ចំពោះ​ការដឹកជញ្ជូន​ដី​ដោយ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​បែបនេះ

1439
ចែករម្លែក

អ្នក​យល់​យ៉ាងម៉េច​ដែរ​ចំពោះ​ការដឹកជញ្ជូន​ដី​ដោយ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​បែបនេះ ។ ទិដ្ឋភាព​បែបនេះ​នៅ​ខាង​កើ​ត​គល់ស្ពាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ ហៅ​ស្ពាន​ព្រែក​ព្នៅ​។​

អ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដឹកជញ្ជូនដីដោយមិនទទួលខុសត្រូវបែបនេះ ។ ទិដ្ឋភាពបែបនេះនៅខាងកើត់គល់ស្ពានឈ្នះឈ្នះ ហៅស្ពានព្រែកព្នៅ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Saturday, March 30, 2019