នៅលើ​កម្ពុជា​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ក្នុង​កម្រិត​ពី​មធ្យម ទៅ​បង្គួរ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស

10964
ចែករម្លែក

ចាប់តាំងពី​ព្រលឹម​ស្រាងៗ​ថ្ងៃទី​៤​ខែមេសា​មក​ភ្លៀង​ដែល​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​កម្រិត​ពី​តិច​ទៅ​មធ្យម​នៅ​ទូទាំង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី​បាន​រំ​កឹ​លម​ក​ក្នុង​ខេត្ត​និង​ក្រុង​ក្រចេះ​និង​បន្ត​រុញ​ចុះមក​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្តកំពង់ចាម​នៅពេល​ព្រះអាទិត្យ​រះ​ឡើង​កាន់តែ​ខ្ពស់​។​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុងអំឡុង​ពីថ្ងៃ​ទី​៣​ដល់​ថ្ងៃ​ទ​៥​ខែមេសា​បន្ត​ស្ថិតនៅក្រោម​ឥទ្ធិពល​ជ្រលង​សម្ពាធ​ទាប​រុញ​មកពី​ប្រ​ទស​ថៃ​ប្រសព្វ​នឹង​សម្ពាធ​ខ្ពស់ នៅលើ​កម្ពុជា​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ក្នុង​កម្រិត​ពី​មធ្យម ទៅ​បង្គួរ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស​។ នេះ​បើតាម​ឯក ឧ​ត្ត​ម ចាន់ យុ​ត្ថា អ្នកនាំពាក្យ និង​ជា រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម​បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃទី​៣​ខែម​សា​ឆ្នាំ​២០១៩​។​

ចាប់តាំងពីព្រលឹមស្រាងៗថ្ងៃទី៤ខែមេសាមកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ក្នងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមនៅទូទាំងខេត្តមណ្ឌលគីរីបានរំកឹលមកក្នុងខេត្តនិងក្រុងក្រចេះនិងបន្តរុញចុះមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងកាន់តែខ្ពស់។ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពីថ្ងៃទី៣ដល់ថ្ងៃទ៥ខែមេសាបន្តស្ថិតនៅ​ក្រោមឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធទាបរុញមកពីប្រទសថៃប្រសព្វនឹងសម្ពាធខ្ពស់ នៅ​លើកម្ពុជា បង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំង​ប្រទេស។ នេះបើតាមឯកឧត្តម ចាន់ យុត្ថា អ្នកនាំពាក្យនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹក និង​ឧតុនិយមបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី៣ខែមសាឆ្នាំ២០១៩។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Wednesday, April 3, 2019

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ