នៅ​វេលាម៉ោង​១០​ព្រឹកនេះ លោក​ស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍​ពិសេសអ​.ស.ប ជួប​ជាមួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា នៅទី​ស្តីការ​ក្រសួង​ការបរទេស៕

1570
ចែករម្លែក

នៅ​វេលាម៉ោង​១០​ព្រឹកនេះ លោក​ស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍​ពិសេសអ​.ស.ប ជួប​ជាមួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា នៅទី​ស្តីការ​ក្រសួង​ការបរទេស៕