មនុស្ស​យន្ត​ចាប់ផ្តើម​សាកល្បង​ចៀរ​ជ័រកៅស៊ូ​ដល់ទី​កន្លែង​ក្នុង​ខេត្ត​ហៃ​ណាន​របស់​ចិន​

558
ចែករម្លែក

​ម៉ាស៊ីន​រ៉ូ​បូត​ចៀរ​ជ័រកៅស៊ូ​ស្វយ័ត​បានធ្វើ​ការងារ​នៅ​ចម្ការកៅស៊ូ​មួយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឧស្សាហកម្ម​កៅស៊ូ​ធម្មជាតិ​នៅក្នុង​ខេត្ត​ហៃ​ណាន​ប្រទេស​ចិន​កាលពី​ថ្ងៃទី ១៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩​។​

​រ៉ូ​បូត​ថ្មីៗ​ទាំងនេះ​បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​សាកល្បង​ដល់ទី​កន្លែង ជាមួយ​គោលបំណង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​និង​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​នៃ​ការផលិត​កៅស៊ូ​។​

​មនុស្ស​យន្ត​នេះ​បង្កើតឡើង​ដោយ​ក្រុម​ស្រាវជ្រាវ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​រ៉ូ​បូត​មួយក្រុម ដឹកនាំ​ដោយ​លោក ចូ​វ គូ​ហៃ​៕ ដោយ៖កញ្ញាដាលីស