នៅ​ថ្ងៃទី​៣​ធ្នូ​បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​ទូទាំងប្រទេស​បាន​ចំនួន​៣៨​ករណី​ឃាត់ខ្លួន​៦៩ នាក់

330
ចែករម្លែក

ដោយៈ សាវ​រក្ស​/​ភ្នំពេញៈ​ការបង្ក្រាប គ្រឿងញៀន ទូទាំងប្រទេស នៅ ថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ នេះ បាន ចំនួន ៣៨​ករណី​ឃាត់ខ្លួន​ចំនួន​៦៩​នាក់​។​ក្នុងចំណោម​ជនសង្ស័យ​ឃាត់ខ្លួន​ទាំង​៦៩​នាក់​មានមុខ​សញ្ញា​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ចំនួន​៥៤​នាក់​និង​ប្រើប្រាស់​១៥​នាក់​។​វត្ថុតាង​ដែល​ចាប់​សរុប​ក្នុង​ថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ រួមមាន ៖ មេ តំ ហ្វេ តា មីន (ice) = ៤៨,៤៩ ក្រាម និង ៣២ កញ្ចប់ តូច ។

លទ្ធផល ខាងលើ ១៤ អង្គភាព បាន ចូលរួម បង្ក្រាប ៖​នគរបាល : ១២ អង្គភាព ១ / មន្ទីរ ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ០ នាក់ ចាប់យក ice ៣,៦៧ ក្រាម ។ ២ / បន្ទាយមានជ័យ ៖ ប្រើប្រាស់ ២ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ចាប់យក ice ១ កញ្ចប់ តូច ។ ៣ / បាត់ដំបង ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ប្រើប្រាស់ ៣ ករណី ឃាត់ ៤ នាក់ ចាប់យក ice ២៤,៤១ ក្រាម ។

៤ / កំពង់ចាម ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ៤ នាក់ ប្រើប្រាស់ ០ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ចាប់យក ice ៤ កញ្ចប់ តូច ។ ៥ / កំពង់ស្ពឺ ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ចាប់យក ice ១,៤៥ ក្រាម ។ ៦ / កណ្ដាល ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ចាប់យក ice ០,៣៩ ក្រាម ។ ៧ / ពោ ធ៍ សាត់ ៖ អនុវត្តន៍ ដីកា ១ ចាប់ ១ នាក់ ។

៨ / សៀមរាប ៖ ជួញដូរ ៣ ករណី ឃាត់ ១២ នាក់ ចាប់យក ice ៥,០ ក្រាម ។ ៩ / ស្វាយរៀង ៖ ជួញដូរ ៣ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់យក ice ៥ កញ្ចប់ តូច ។ ១០ / ឧ ត្ត រ មានជ័យ ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ចាប់យក ice ១ កញ្ចប់ តូច ។ ១១ / ត្បូងឃ្មុំ ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ប្រើប្រាស់ ៤ ករណី ឃាត់ ៤ នាក់ ចាប់យក ice ៣ កញ្ចប់ តូច ។ ១២ / រាជធានី ភ្នំពេញ ៖ ជួញដូរ ៧ ករណី ឃាត់ ១៣ នាក់ ប្រើប្រាស់ ២ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ចាប់យក ice ១៨ កញ្ចប់ តូច ។

​ចំណែក កងរាជអាវុធហត្ថ : ៤ អង្គភាព ១ / បាត់ដំបង ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់យក ice ១,១៨ ក្រាម ។ ២ / កំពង់ឆ្នាំង ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់យក ice ៤,៣៩ ក្រាម ។ ៣ / ព្រៃវែង ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៦ នាក់​ចាប់យក ice ៤,៣៣ ក្រាម ៕S/​