ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​៣៤​នាក់​និង​គ្រឿងញៀន​៩៩៩០,៣៧​ក្រាម​ថ្ងៃទី​៧​ធ្នូ​

354
ចែករម្លែក

ដោយៈ​សាវ​រក្ស​/​ភ្នំពេញៈ​ការបង្ក្រាប​គ្រឿង​ញៀន ទូ ទាំង ប្រទេស ថ្ងៃ ទី ៧​ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ ចំនួន ៣៤ នាក់ ( ស្រី ៦ នាក់ ) ក្នុង​១៤​ករណី​និង​គ្រឿងញៀន ៩៩៩០,៣៧ ក្រាម និង ២០ កញ្ចប់ តូច , អ៊ិ ច ស្តា ស៊ី ៧៤៧៦៩.៩៥ ក្រាម , កញ្ឆា ក្រៀម ១៧០.០៩ ក្រាម ។​

ក្នុង ចំណោម ជនសង្ស័យ ឃាត់ខ្លួន ទាំង ៣៤ នាក់ មានមុខ សញ្ញា ជួញដូរ គ្រឿងញៀន ចំនួន ១៨ នាក់ និង អ្នក ប្រើប្រាស់ ១៦ នាក់ ។ វត្ថុ​តាំង​ដែល​ចាប់​សរុប​ក្នុង​ថ្ងៃទី ថ្ងៃ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ រួម មាន ៖ មេ តំ ហ្វេ តា មីន (ICE) ទម្ងន់ ៩៩៩០,៣៧ ក្រាម និង ២០ កញ្ចប់ តូច , អ៊ិ ច ស្តា ស៊ី ៧៤៧៦៩.៩៥ ក្រាម , កញ្ឆា ក្រៀម ១៧០.០៩ ក្រាម ។

​ការ បង្ក្រាប គ្រឿងញៀន នៅ ថ្ងៃនេះ រួម មាន ៖ មន្ទីរ ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៥ នាក់ ចាប់ យក ice ៩៥៥១,៨៦ ក្រាម អ៊ិ ច ស្តា ស៊ី ៧៤៧៦៩,៩៥ ក្រាម និង កញ្ឆា ក្រៀម ១៧០,០៩ ក្រាម , បាត់ដំបង ៖ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ អនុវត្តន៍ ដីកា ១ ចាប់ ១ នាក់ , កំពត ។

​ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ចាប់ យក ice ០,១៧ ក្រាម , កណ្ដាល ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៤ នាក់ ចាប់ យក ice ២៣,១៤ ក្រាម , សៀមរាប ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១២ នាក់ ចាប់ យក ice ១៥,២០ ក្រាម , រាជធានី ភ្នំពេញ ៖ ជួញដូរ ៤ ករណី ឃាត់ ៦ នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់ យក ice ២០ កញ្ចប់ តូច ៕S/​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម