​ការបង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​ថ្ងៃទី​10​ធ្នូ​ឃាត់​មនុ​ស្សបាន 43 នាក់​ក្នុង 19​ករណី​

347
ចែករម្លែក

ដោយៈ សាវ​រក្ស​/​ភ្នំពេញ ៖ មនុស្ស ៤៣ នាក់ ត្រូវ បាន កម្លាំង ជំនាញ ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ឃាត់ខ្លួន នៅ ទូ ទាំង ប្រទេស ថ្ងៃ ទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុង ១៩ ករណី ក្នុង នោះ មាន ( ស្រី ៥ នាក់ ) ។

​បើតាម​របាយការណ៍​ប​ញ្ជា​ក់ថា ក្នុងចំណោម​ជនសង្ស័យ​ឃាត់ខ្លួន​ទាំង​៤៣​ាំ​ង ៤៣ នាក់ មានមុខ សញ្ញា ជួញដូរ គ្រឿងញៀន ចំនួន ១៩ នាក់ ( ស្រី ១ នាក់ ) និង អ្នក ប្រើប្រាស់ ២៤ នាក់ ( ស្រី ៤ នាក់ ) ។ វត្ថុ តាំង ដែល ចាប់ សរុប ក្នុង ថ្ងៃ ទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ រួម មាន ៖ មេ តំ ហ្វេ តា មីន (ice) = ១៥,៩៥ ក្រាម និង ២៦ កញ្ចប់ តូច , កញ្ឆា = ២៧៧៩ ដើម ។

ការ បង្ក្រាប គ្រឿងញៀន នៅ ថ្ងៃនេះ រួម មាន ៖ មន្ទីរ ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ចាប់ យក ice ១៣,២៣ ក្រាម , បន្ទាយ មាន ជ័យ ៖ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ , បាត់ដំបង ៖ ប្រើប្រាស់ ៣ ករណី ឃាត់ ៦ នាក់ , កំពង់ឆ្នាំង ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់ យក ice ១ កញ្ចប់ តូច , កំពត ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់ យក ice ១,៩២ ក្រាម , កណ្ដាល ៖ ជួញដូរ​។​

៣ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ចាប់ យក ice ១៤ កញ្ចប់ តូច , ព្រៃវែង ៖ អនុវត្តន៍ ដីកា ១ ចាប់ ១ នាក់ , សៀមរាប ៖ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ៦ នាក់ និង អនុវត្តន៍ ដីកា ១ ចាប់ ១ នាក់ , តាកែវ ៖ ដាំ ដុះ ១ ករណី ឃាត់ ០ នាក់ , រាជធានី ភ្នំពេញ ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ប្រើប្រាស់ ៤ ករណី ឃាត់ ៨ នាក់ ចាប់ យក ice ១១ កញ្ចប់ តូច ៕S/​