​អំពី​ការរក្សា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច ចំណុច​គ្រឹះ​គឺ​ត្រូវខិតខំ​ដោះស្រាយ បញ្ហា​លេចធ្លោ​ដែល​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ជាទូទៅ​ពី​សំណាក់​ប្រជាជន ។ ជំរុញ​ការកសាង សង្គម​ធូរធារ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ដោយ​ឈរលើ​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការដោះ ស្រាយ​បញ្ហា​លេចធ្លោ​ដែល​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ជាទូទៅ​ពី​សំណាក់​ប្រជាជន ស្របទៅនឹង​សំណូមពរ​នៃ​ការធ្វើ​កំណែ ទម្រង់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្នែក​ផ្គត់ផ្គង់ ហើយនឹង​បង្កលក្ខណៈ​ងាយស្រួល​សម្រាប់​ការបង្កើត​ចំណុច កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ថ្មី និង​បង្កើន​សក្តានុពល​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​រយៈពេល​វែង​ចំណែក​ចំណុច កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ថ្មី​គឺ​ត្រូវ​បង្កប់​នៅក្នុង​ការងារ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​លេចធ្លោ​ដែល​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​ជាទូទៅ​ពី​សំណាក់​ប្រជាជន ៕ (​ដកស្រង់​ចេញពី​សុន្ទរកថា​របស់​ឯកឧត្តម ស៊ី ជីន​ភីង ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី ៤​នៃ​ក្រុម​ដឹកនាំ​ហិរញ្ញ វត្ថុ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)