ដោយៈ​មុនី​រ័ត្ន​/​ភ្នំពេញ​៖​ពី​យប់មិញ​ម៉ោង​៩​ថ្ងៃទី​៤​ខែមករា​ឆ្នាំ​២០២០​ដល់ពេល​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៥​មករា​នេះ​រកឃើញ​១៩​នាក់​បន្ថែម​កើនឡើង​៤៨​នាក់​ស្លាប់​២៥​នាក់។ជនរងគ្រោះបានរកឃើញបន្តទៀតចំនួនសរុប:៥២នាក់ស្រី២២នាក់ស្លាប់២៩នាក់ស្រី១៣នាក់ត្រឹមម៉ោង10.15នាទី៕S/​