​ការចាប់ផ្តើម​ការហាត់​ប្រាណ​ថ្មី​មួយ ឬ​បង្កើន​ភាព​ហាត់​ខ្លាំង​ជាង​ហាត់ប្រាណ​ធម្មតា​ប្រហែល ជា​ងាយ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​អារម្មណ៍​ឈឺ​សាច់ដុំ​បាន​។ ដើម្បី​បន្ថយ​ភាពឈឺចាប់​ទាំងនេះ យក​ល្អ​គួរ តែ​ធ្វើ​ដូចខាងក្រោម​៖

– ​ចូរ​ធ្វើការ​កម្តៅ​សាច់ដុំ​សាច់ដុំ​សិន​មុនពេល​ហាត់ប្រាណ​
– ​ចូរ​ញ៉ាំ​ទឹក​ដើម្បី​ជួយ​បន្ធូរ​សន្លាក់​
– ​ចូរ​សម្រាក​សាច់ដុំ​រយៈ​ពេល ២​ថ្ងៃ​សិន​មុននឹង​ត្រឡប់​ទៅ​ហាត់ប្រាណ​ម្តងទៀត​
– ​ចូរ​ប​ប្រើប្រាស់​តិច​និ​ច​ហាត់ប្រាណ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​
– ​ចូរ​ធ្វើការ​ពុត​ពែន​ខ្លួន​ផង​ក្រោយពី​ហាត់ប្រាណ​រួច​
– ​ចូរ​ទទួលស្គាល់​ដែល​កំណត់​របស់ខ្លួន​ផង​៕ ដោយៈ​health.com.kh​