លំ​ហាត់ប្រាណ​ដកដង្ហើម​អាចជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​អារម្មណ៍​ធូរស្រាល​ព្រមទាំង​គ្រប់គ្រង​ភាព​ស្ត្រេ​ស បាន​ទៀត​។​យ៉ាងណាមិញ យោងទៅតាម​អ្នកជំនាញ​បាន​បង្ហើប​អំ​ពពី​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដកដង្ហើម ៤ ៧ និង ៨ សម្រាប់​ជួយ​ឲ្យ​មាន​អារម្មណ៍​ធូរស្រាល​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖

​- ចូរ​ដក​ដង្ហើមចេញ​តាម​មាត់​ឲ្យ​អស់​
– ​ចូរ​បិទមាត់ ហើយ​ស្រូបខ្យល់​ដង្ហើម​តាម​ច្រមុះ​ហើយ​រាប់​ក្នុង​ពោះ ពីមួយ​ដល់ ៤
– ​ចូរ​ទប់​ស​ង្ហើ​ម​ហើយ ហើយ​រាប់​ពីមួយ​ដល់ ៧
– ​ចូរ​ដក​ដង្ហើមចេញ​តាម​មាត់​វិញ ហើយ​រាប់​ពីមួយ​ដល់ ៨
– ​ចូរ​ធ្វើបែបនេះ​ម្តងទៀត​ចាប់ពី ៣​ដង​ឡើងទៅ នោះ​នឹងមាន​អារម្មណ៍​ធូរស្រាល​ហើយ​៕​ ដោយៈ health.com.kh