ឧបករណ៍​កសិកម្ម និង​គ្រឿង​ឈើ ដែល​ត្រូវបាន​ជីក​រកឃើញ​នៅ​ឃុំ​ហាយ​មិន​ខូវ​ស្រុក​ជីន​ឈួន មាន​អាយុកាល​ជាង ៥៣០០ ឆ្នាំ​ហើយ ។ នេះ​បានបង្ហាញ​ឱ្យឃើញ​ពី​ប្រភពដើម​នៃ​ចម្លាក់​ឈើ ស្រុក​ជីន​ឈួន ។

តាម​កំណត់ត្រា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​និង​លទ្ធផល​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​អ្នកជំនាញការ បាន ឱ្យដឹងថា នៅ​សម័យ​ថា​ង និង​សុង​នៃ​ប្រទេស​ចិន សិប្បកម្ម​ចម្លាក់​ឈើ​ស្រុក​ជីន​ឈួន​បាន​ឈានដល់ កម្រិត​ខ្ពស់ និង​មានឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ​ហើយ ។ ឆ្លងតាម​ដំណើរ​អភិវឌ្ឍន៍​រយៈពេល យ៉ាង​វែង ចម្លាក់​ឈើ​ស្រុក​ជីន​ឈួន​បាន​ក្លាយទៅជា​សិប្បកម្ម​ចម្លាក់​ឈើ​ជនជាតិភាគតិច ដែលមាន​លក្ខណៈ​តំណាង​ពិសេស​ក្នុង​តំបន់​និរតី​ចិន ។​

​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មកនេះ គម្រោង​ថែរក្សា និង​ផ្សព្វផ្សាយ​សិប្បកម្ម​ចម្លាក់​ឈើ​ស្រុក​ជីន​ឈួន​បាន ទទួល​សមិទ្ធផល​ច្រើន​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។​ស្នាដៃ​ចម្លាក់​ឈើ​ស្រុក​ជីន​ឈួន​តែងតែ​ទទួល​រង្វាន់ ថ្នាក់ជាតិ និង​ត្រូវដាក់​តាំងពិព័រណ៍​នៅក្រៅ​ប្រទេស​ចិន ។ មណ្ឌល​ស្វយ័ត​ជនជាតិ​តៃ តា​លី ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​បាន​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ទ​ទួល​បន្ត និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សិប្បកម្ម​ចម្លាក់​ឈើ​មួយ ចំនួន ដែល​បាន​ផ្តល់ឱកាស​ថ្មី​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​នៃ​សិប្បកម្ម​ប្រពៃណី​នេះ​ក្នុងសម័យ​ទំនើប ៕ ដោយ ឈី​ន ម៉ឺង​លីន​

ទេសចរ​កំពុង​ទស្សនា​ស្នាដៃ​ចម្លាក់​ឈើ​ស្រុក​ជីន​ឈួន ។