ដោយ​សុផល​/​ភ្នំពេញៈ​ក្នុង​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៩​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា​ដែលជា​មូលនិធិ​ផ្លូវការ​បង្កើតឡើង​ដោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​។​ក្នុង​គោលដៅ​ចូលរួម​ធានា​និរន្តរភាព​នៃ​កិច្ចដំណើរការ​របស់​ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ទាំង​ប្រាំ​ទីតាំង​បានទទួល​ថវិកា​បរិច្ចាគ​សរុប​ចំនួន​៣៩៣.៤៤៤.៩០០​រៀល​និង​១៧៦.៤៩៨​ដុល្លារ​។​

​ថវិកា​ទាំងអស់​បាន​ពី​សប្បុរសជន​ចំនួន​៦.៨៦៧​រូប​ក្នុងនោះ​រួមមាន​សមាជិក​កិត្តិយស​ចំនួន​១៧​រូប​,​សមាជិក​គាំទ្រ​ចំនួន​៤.៧៨៦​រូប​,​និង​សប្បុរសជន​ផ្សេងៗ​ចំនួន​២.០៦៤​រូប​។​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា​បាន​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​សប្បុរ​សជន​ទាំងអស់​ដែល​តែងតែ​ផ្តល់​ការគាំទ្រ​និង​បរិច្ចាគ​ថវិកា​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​និង​ផ្ដល់​ការ​គាំពារ​ផ្នែក​ថែទាំ​សុខភាព​កុមារ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​និង​មិន​គិតថ្លៃ​ដោយ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​នាពេល​កន្លងមក​និង​នៅពេល​អនាគត ។​

​មូលនិធិ​សូម​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​សាធារណជន​ព្រមទាំង​ស្ថាប័នរដ្ឋ​និង​ឯកជន​នានា​ឱ្យ​បន្ត​ចូលរួម​បរិច្ចាគ​ជាមួយ​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា តាមរយៈ​ការចូល​ជា​សមាជិក​កិត្តិយស ដោយ​បរិច្ចាគ​ចាប់ពី ២០.០០០.០០០​រៀល​/៥.០០០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ឬ​ជា​សមាជិក​គាំទ្រ​ដោយ​បរិច្ចាគ​ចាប់ពី ៥.០០០​រៀល ក្នុង​មួយខែ​/៦០.០០០​រៀល​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​៕S/​