​ឆ្នាំ​២០២០ ជា​ឆ្នាំ​ដែលមាន​សារៈសំខាន់​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​។ យើង​នឹង​បង្កើត​សង្គម​ធូរធារ​គ្រប់​ជ្រុង ជ្រោយ​និង​សម្រេច​នូវ​“​គោលដៅ​រយ​ឆ្នាំ​”​ទី​១ ។ ឆ្នាំ​២០២០​ក៏​ជា​ឆ្នាំ​គន្លឹះ​សម្រាប់​ការសម្រេច គោលដៅ​អំពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​។ យើង​បាន​ផ្លុំត្រែ​ស្ទុះ​ទៅមុខ​រួចហើយ​។ យើង​ត្រូវ​រួម សាមគ្គី​គ្នា​ជា​ធ្លុង​មួយ​ខិតខំ​ធ្វើការ​ជួបនឹង​ការលំបាក​កាន់តែច្រើន​ក៏ត្រូវ​កាន់តែ​ឆ្ពោះទៅមុខ បំពេញ​ការខ្វះខាត​ឱ្យបាន​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​កសាង​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​ឱ្យបាន​កាន់តែ​រឹងមាំ​ទទួល ជ័យជម្នះ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​នៃ​ការកាត់ បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សម្រេច​នូវ​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សម្រាប់​ប្រជាជន​ក្រីក្រ​និង​ស្រុក​ក្រីក្រ​ទាំងស្រុង​តាម​ស្តង់ដារ​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុងពេល​កំណត់​ ៕ (​ដកស្រង់​ចេញពី​សុន្ទរកថា​អបអរសាទរ​ឆ្នាំ​សាកល​ថ្មី​២០២០ ដែល​ឯកឧត្តម ស៊ី ជីន​ភីង​ថ្លែង​នៅ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ​ឆ្នាំ ២០១៩)