ដោយៈ​សាវ​រក្ស​/​ភ្នំពេញ​៖​របាយការណ៍​ពី​អគ្គស្នងការ​នគ​បាល​ជាតិ​បាន​បង្ហាញថា​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​៦០​នាក់​( ស្រី ៦ នាក់ ) ត្រូវបាន សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ប ង្ក្រា ទ បទល្មើស គ្រឿងញៀន ចំនួន ២៤ ករណី ទូទាំងប្រទេស នៅ ថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា​ឆ្នាំ​២០២០ នេះ ។ ក្នុងចំណោម ជនសង្ស័យ ទាំង ៦០ នាក់ មានមុខ សញ្ញា ជួញដូរ គ្រឿងញៀន ចំនួន ៤៦ នាក់ និង ប្រើប្រាស់ ១៤ នាក់ ។

វត្ថុតាង ដែល ចាប់យក សរុប ក្នុង ថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា រួមមាន ៖ មេ តំ ហ្វេ តា មីន (ice) = ៦៤,០២ ក្រាម និង ៥៣ កញ្ចប់ តូច ក្រាម និង មេ តំ ហ្វេ តា មីន (wy) = ០,២៩ ក្រាម ។​លទ្ធផល ខាងលើ ៦ អង្គភាព បាន ចូលរួម បង្ក្រាប នគរបាល ៖ ៦ អង្គភាព ទី​១ / បន្ទាយមានជ័យ ៖​ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ប្រើប្រាស់ ០ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់យក ice ១៣,៣៧ ក្រាម និង Wy ០,២៩ ក្រាម ។​

២ / បាត់ដំបង ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ប្រើប្រាស់ ៥ ករណី ឃាត់ ៦ នាក់ ចាប់យក ice ៣,២៤ ក្រាម ។ ៣ / កំពង់ចាម ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ១០ នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់យក ice ១៤,៤២ ក្រាម ។ ៤ / កំពត ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៧ នាក់ ចាប់យក ice ៩,៤៥ ក្រាម ។ ៥ / កណ្ដាល ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ចាប់យក ice ២៣,៥៤ ក្រាម ។ ៦ / រាជធានី ភ្នំពេញ ៖ ជួញដូរ ៧ ករណី ឃាត់ ២៣ នាក់ ប្រើប្រាស់ ៤ ករណី ឃាត់ ៦ នាក់ ចាប់យក ice ៥៣ កញ្ចប់ តូច ៕S/​